Welkom bij De Mobiele Kindercoach

Werkwijze

Hoe werkt de mobiele kindercoach precies?

Aanmelding en intake

Nadat u zich heeft aangemeld stuur ik u een vragenlijst. Deze vragenlijst dient als input bij het intake gesprek. Tijdens het intakegesprek gaan we verder in op de vaardigheden die uw kind beheerst, waar hij/zij goed in is en welke vaardigheden geleerd kunnen worden en in welke context problemen worden ervaren.

Sessies

Bij de eerste sessie zal ik samen met uw kind bekijken wat de hulpvraag is. Uw vraag kan namelijk anders zijn dan die van uw kind. Doel is het kind zichzelf te overtuigen dat positieve verandering mogelijk is en er doelen gesteld kunnen worden

Tijdens de sessies wordt gekeken naar de behoeften van uw kind. Het kan zijn dat we spelen met poppen, muziek maken, tekenen, kleien, dansen, praten, ontspanningsoefeningen doen, aard- oefeningen doen. Net wat voor uw kind fijn voelt en aansluit op de problematiek.

Evaluatie

Na 4-5 sessies vindt er een evaluatie plaats met de ouders. Dan spreken we over het eventuele vervolg van de sessies en met welke frequentie. Indien van toepassing krijgt u handvatten hoe u uw kind kunt ondersteunen in het werken naar de oplossing.

Visie

Het uitgangspunt van de Mobiele Kindercoach is dat een kind zelf over mogelijkheden beschikt om oplossingen voor zijn/haar probleem te vinden.

De coach helpt het kind bij het starten en uitvoeren van zijn/haar zoektocht naar een oplossing. De behoefte en mogelijkheden van het individuele kind vormen de basis van de coaching. We focussen ons niet op het probleem maar richten ons op de oplossing en het gewenste gedrag. We willen samen zien wat mogelijk is. Het gedrag zien we los van de identiteit van het kind.

Niet het kind, de ouders of de school is het probleem.
Het probleem is het probleem!

Tarieven van De mobiele Kindercoach 

  • Kennismakingsgesprek - (30 minuten) gratis
  • Intake gesprek - (60 minuten) € 40,00
  • Sessie - (60 minuten) € 40,00
  • (tussentijdse) evaluatie - (60 minuten) € 40,00
  • Observatie - (60 minuten) € 40,00

Op genoemde bedragen wordt geen BTW geheven.

Vergoeding zorgverzekering

De opleiding kindercoach is een erkende post-HBO opleiding. Toch vergoeden steeds minder verzekeraars de sessies met een coach. Soms wordt er een deel vergoed. Daarom heb ik mijn tarief ook relatief laag gesteld. Met een PGB is vergoeding wel mogelijk.